Visjon Der det er hjerterom er det trivsel, arbeidsglede og vekst

Bra-Pro tilbyr meningsfylt arbeid til mennesker som ikke kan få arbeid på det ordinære arbeidsmarkedet.

Kontakt oss

Om Bra-Pro

Bra-Pro Lurøy Kommunale VTA AS er et 100 % kommunalt eid aksjeselskap som er godkjent for 16 VTA-plasser(varig tilrettelagt arbeid).

Målgruppen for tiltaket er personer som av ulike årsaker har falt utenfor det ordinære arbeidslivet, og forventer å få innvilget/har fått innvilget uføretrygd.

Gjennom tilpassede arbeidsoppgaver, med søkelys på ressursene hos den enkelte, har bedriften som formål at alle ansatte skal oppleve mestring og en meningsfylt arbeidsdag.

Eksempler på produkter

Her kan du se noen eksempler på ting vi produserer:

Aldersund Gjenbruksstasjon

I tillegg til produksjon og butikk drifter Bra-Pro sine ansatte Aldersund Gjenbruksstasjon for Helgeland Avfallsforedling (HAF).

På gjenbruksstasjonen kan innbyggere fra Sjona til Kilboghamn og Tonnes levere alle typer avfall utenom smittefarlig og eksplosjonsfarlig avfall.

Mottak av:

  • Farlig avfall
  • Hvitevarer
  • Metall
  • Impregnert trevirke
  • Treverk
  • Restavfall
  • Fretex
  • Papp
  • Glass

Privatpersoner må betale for treverk og restavfall men kan levere alt annet gratis.

Næringsdrivende må betale for alle typer avfall.

Åpningstider gjenbruksstasjon:

Tirsdag: 10-15
Torsdag: 14-19

Lurøykomposten

Lurøykomposten